Privacystatement

Wet bescherming persoonsgegevens

Eemland300 verwerkt de door jou aan de Eemland300 verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden door de Eemland300 verwerkt ten behoeve van de aanmelding, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Recht van inzage en correctie
Je kunt bij de organisatie van het evenement laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen je vragen je te legitimeren.

(Technische) beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de Eemland300 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies
Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie.

Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Eemland300 verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die je Eemland300 zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in je internetbrowser.

 

Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Eemland300 te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.