Artikelen – bijdragen van leden Eemland300

Inspiratie in Eemland

De Stichting Maaien wil eigenlijk niet meer maaien. Met deze tegenstrijdige opvatting heeft Kees Kooijman (voorzitter van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren) het gesprek over de overmatige groei van het Fonteinkruid in het Eemmeer geopend. Het gesprek is op 18...

Lees meer

Constructie daken voor zonnepanelen

Hoog tijd dat er een verplichting in de bouwvergunning komt om elk dak constructief zo sterk te maken dat er zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Zo'n verplichting op sterke dakconstructies zou snel ingevoerd moeten worden voor nieuwe bedrijfsgebouwen en...

Lees meer

Bewoners willen open landschap Eemland ontzien

Ruim 50 leden en belangstellenden van de Vereniging Eemland300 willen het open landschap van het Eemland ontzien en zoekgebieden voor duurzame energieopwekking vooral concentreren nabij de infrastructuur van spoorwegen, snelwegen (niet de A1), verkeersknooppunten en...

Lees meer

Eemland in tastbare tijd

Onlangs is de digitale Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht verschenen. Onder de titel Tastbare Tijd is dit de vijfde herziene herdruk van het boek. Het mooie is dat er nu ook een digitale versie is gepubliceerd die voor iedereen toegankelijk is. Dit met...

Lees meer