De Gemeenteraad van Baarn heeft de vergunningaanvraag om een reclemazuil langs de A! op te richten afgewezen. B&W zullen de gevraagde vergunning dus niet verlenen. Dit besluit wordt dezer dagen ter visie gelegd. Tot 1 december 2018 kan hiertegen bezwaar worden aangetekend. De aanvrager (en/of anderen) kunnen tot dan dus een bezwaarschrift indienen. Wanneer er geen bezwaar wordt aangetekend is het project definitief van de baan. Wanneer wel bezwaar wordt aangetekend moet dit worden behandeld. Hierbij kan het komen tot juridische stappen. Het hoogste orgaan is de Raad van State. Alvorens die tot een uitspraak komen zijn we twee jaar verder.