Samenstelling bestuur en statuten

De samenstelling van het bestuur van de vereniging Eemland300 luidt per 13 mei 2019 als volgt:

penningmeester Dirk van de Veen, telefoon: +31 6 52 51 20 30‬, mailadres: penningmeester@eemland300.nl

secretaris Ruud Beukers, telefoon: +31 6 53 38 48 24‬, mailadres: secretaris@eemland300.nl

voorzitter Theo van der Tak, telefoon: +31 6 30 09 89 19, mailadres: bestuur@eemland300.nl.

Op 9 mei 2019 heeft een vergadering plaatsgevonden om de statuten en de begroting goed te keuren. Het jaarverslag 2019 en het huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd in de ledenvergadering van 31 maart 2020. In het huishoudelijk reglement is geregeld dat de bestuursleden geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden noch enig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het Bestuur heeft het volgende rooster vastgesteld: voorzitter treedt af in 2022, de penningmeester in 2023 en de secretaris in 2024.

Op 15 april 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering het Jaarverslag van 2020 goedgekeurd. Tijdens deze vergadering is mevrouw Carolien van de Brugge afgestreden als lid van de kascommissie. Frans Dijkhuizen blijft voor 2021 lid van de kascommissie, terwijl hij wordt vergezeld door Peter Uitendaal. Harm Janssen is eerste reserve.

Relevante documenten:

Statuten Eemland300

Huishoudelijk Reglement Eemland300

Jaarverslag2020E300

Gegevens Eemland300:

Fiscaal nummer: 860042789.

Bankrekening: NL90 INGB 0009 4171 00.     ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) - Stoomgroep De Goffert