Korte Kringloop

Korte Kringloop

De werkgroep onder leiding van Bert Krijger gaat op zoek naar minstens 5 boerderijen in Eemland die rechtstreeks hun producten aan bewoners willen verkopen. Ook zoekt de groep naar mogelijkheden om de boeren te ondersteunen bij een andere bedrijfsvoering. Nadere...

Samenwerkingsverband

De werkgroep Samenwerkingsverband wil een gezamenlijk platform zijn voor alle belanghebbenden in Eemland, zodat wij onze ambitie: Behoud en versterking van Eemland kunnen realiseren. Op dit moment ziet de groep als takenpakket: belangenbehartiging promotie...