platform Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

platform Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

platform Eemland 300 -  open voor natuur en landbouw

platform Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

Platform Eemland300 - open voor natuur en landbouw

Versterk het Eemlandschap!

Eemland is een uniek, open landschap waar bewoners en boeren elke keer weer van genieten. De Eem is drager van dit gebied met een natuurlijke, economische en recreatieve functie. Door allerlei ontwikkelingen staan de flanken in dit gebied onder druk: woningbouw, wegaanleg en niet-agrarische bedrijven vragen ook ruimte. Wij vinden dat het belang van dit gebied een gemeenschappelijke stem moet hebben. Het platform Eemland300 wil zo’n stem zijn.

Het platform Eemland300 is ontstaan uit een streekconferentie die Natuurmonumenten heeft geïnitieerd en georganiseerd. Op zaterdag 25 november 2017 kwamen 375 deelnemers uit de regio bij elkaar in Eemnes. Bewoners, recreanten, overheid, boeren en vertegenwoordigers van andere bedrijven gingen actief met elkaar in gesprek over hun dromen, zorgen en wensen voor het landschap. In de daaropvolgende bijeenkomsten zijn ruim 100 deelnemers actief aan de slag gegaan met een plan voor het landschap van de Eempolder.

Spanning bouwen versus behouden

Op de website Stadsbron heeft John Spijkerman de verkiezingsprogrammaʼs voor de Provinciale Staten van Utrecht geanalyseerd. Zijn conclusie is dat energietransitie, woningbouw en mobiliteit de dominante thema's zijn voor de komende vier jaar. Hij constateert dat de...

Eemland300 wordt vereniging

In een bijeenkomst met meer dan 100 belangstellenden is besloten dat het Platform Eemland300 een vereniging wordt. Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een discussie over de gebiedsvisie van het platform. Allerwegen bestond er waardering voor het werk van...

Contract tussen Natuurmonumenten en Campina

Natuurmonumenten en Campina gaan samen  het natuuroppervlak op het boerenland vergroten. Door bijvoorbeeld meer rekening te houden met weidevogels, kwetsbare planten en dieren denken beide partijen een grote bijdrage te kunnen leveren. Verder mikken zij op het langer...

ings.

Relevante links

Heel relevant: de partijen die meedoen in de verkiezingen voor het waterschap en die van de Provinciale Staten 

Vogeltellen bij de Westdijk in Bunschoten op elke eerste zaterdag van de maand

Collectief Eemland: Vereniging van Boeren en Bewoners werkt aan behoud van het eeuwenoude cultuurlandschap

De Stichting Geopark Utrechtse Heuvelrug ziet Eemland als  heuvelrugnoord

 Culturele en landschappelijke parels verbonden door de Eem: Het Eemsnoer

 

Op de site van de Natuur en Milieufederatie Utrecht veel nieuws en actualiteiten (https://www.nmu.nl/nieuws/)

 

Videoverslag Eemland300

Bekijk het videoverslag van de Eemland300. Deze wordt gevolgd door de video “Hart voor de Streek”, waarin bewoners vertellen over hun dromen voor het gebied.

Snel naar de werkgroepen