Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland 300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 - open voor natuur en landbouw

 

meld je aaan als lid

Versterk het Eemlandschap!

Eemland is een uniek, open landschap waar bewoners en boeren elke keer weer van genieten. De Eem is drager van dit gebied met een natuurlijke, economische en recreatieve functie. Door allerlei ontwikkelingen staan de flanken in dit gebied onder druk: woningbouw, wegaanleg en niet-agrarische bedrijven vragen om ruimte. De Vereniging Eemland300 wil de openheid van dit gebied handhaven en versterken. De uitwerking van onze ambitie vindt u in het Kortbestek.

Eemland300 is ontstaan uit een streekconferentie die Natuurmonumenten heeft geïnitieerd en georganiseerd. Op zaterdag 25 november 2017 kwamen 375 deelnemers uit de regio bij elkaar in Eemnes. Bewoners, recreanten, overheid, boeren en vertegenwoordigers van andere bedrijven gingen actief met elkaar in gesprek over hun dromen, zorgen en wensen voor het landschap. In de daaropvolgende bijeenkomsten zijn ruim 100 deelnemers actief aan de slag gegaan met een plan voor het landschap van de Eempolder. Een en ander is vastgelegd in de gebiedsvisie, die op 7 maart 2019 in een bijeenkomst van 100 personen is aanvaard. De gebiedsvisie is hier te downloaden.

    In mei 2020 heeft de vereniging de ANBI-status van de belastingdienst verkregen. Dit betekent dat eventuele giften belastingvrij gedaan kunnen worden.

 

Nieuws

Bermbeheer beneden de maat

De gemeente Eemnes heeft in mei voor een beperkt aantal wegen een bijzonder beleid afgesproken met de gemeenteraad. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Daarom heeft de vereniging Eemland300 een alarmbrief gestuurd aan de gemeenteraad van Eemnes. Wij hopen...

VVD en CDA vertragen besluit over duurzame energie

De gemeenteraad van Baarn heeft de beslissing over het uitnodigingskader voor duurzame energie uit te stellen. De partijen Groen Links, PvdA, D66, Christen Uniek en BOP zagen hoe VVD, CDA en Voor Baarn de besluitvorming doorschoven naar december. Het artikel staat...

Herenboeren in Soest

  De Herenboerderij in Soest is realisatie geworden. De organisatie heeft een terrein bemachtigd: de Willemshoeve. Zij denken eind volgend jaar een voorzichtige oogst te kunnen leveren. Ook is er nog een goedkeuring van provincie en gemeente nodig voor een...

Eerlijk eten

Het eerste streekgroentepakket van de Foodvalley en de Eemvallei is aangeboden aan wethouder Huig van Barneveld van Bunschoten. De Bunschoter van 29 oktober heeft er een mooi bericht van gemaakt: Formulier 29 okt. 2021 (1) Deze ontwikkeling is interessant omdat de...

Minder koeien, meer rendement

Op 16 november as hebben wij het over biodiversiteit. De ervaring van 7 boeren op Schiermonnikoog is daarvoor interessant: na langdurig overleg hebben zij besloten door te gaan met minder koeien. Daarbij denken zij rendabeler te worden door hun 3 miljard liter melk te...

Activiteiten

Lezing over Omgevingswet

Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Alle overheden zijn daarom Omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen aan het maken. Er staat veel op het spel. Want waar komen nieuwe woningen? Waar gaan we energie opwekken? En hoe beschermen we bijvoorbeeld...

Beelden debat biodiversiteit

Op dinsdag 16 november 2021 hebben ongeveer 20 belangstellende inwoners van Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Blaricum en Baarn contact gevonden met een zoom-bijeenkomst van Eemland300. Thema: het vergroten van de biodiversiteit, en in het bijzonder het verzorgen en vermeerderen van de weidevogels in de Eempolders. 

Tussen Bunschoten en Eemnes nestelen en fourageren veel weidevogels. De grutto is de ambassadeur voor het gebied Eemland. De weidevogels genieten van het water, van de dras-plas projecten van de boeren. de insecten die erop af komen en de wormen die in de grond bivatteren, zijn prettig voedsel voor de vogels. Dit goede nieuws heeft Gert-Jan Elbers aan leden en belangstellenden van Eemland300 dinsdagavond gebracht. Zijn presentatie is te zien op:

Vervolgens heeft Walter Jaaltink verhaald hoe hij in het Kromme Rijn gebied het landschap mooier heeft gemaakt. Hij is landschapscoördinator voor de zes gemeenten (Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist, De Bilt, Houten en Utrechtse Heuvelrug) rond de Kromme Rijn. Om het landschap mooier te maken zijn drie activiteiten ondernomen: herstel van de landschapselementen door lokale producten te introduceren, herstel en aanleg van kleine landschapselementen, en uitvoering van Beeldeals (in samenwerking met Triodosbank) waar bloemenzaden, graskruiden, bermbeheer, voorlichting bloeiende windsingels en heggen aanleggen als activiteit zijn ondernomen. Zijn presentatie is te zien op:

https://youtu.be/VNsPQc05RpE