Eemland300 - platform voor iedereen met hart voor Eemland

Eemland300 - platform voor iedereen met hart voor Eemland

Eemland 300 - platform voor iedereen met hart voor Eemland

Eemland300 - platform voor iedereen met hart voor Eemland

Eemland300 - platform voor iedereen met hart voor Eemland

Bescherm het Eemlandschap!

Eemland is een uniek, open landschap waar bewoners en boeren elke keer weer van genieten. De Eem is drager van dit gebied met een natuurlijke, economische en recreatieve functie. Door allerlei ontwikkelingen staan de flanken in dit gebied onder druk: woningbouw, wegaanleg en niet-agrarische bedrijven vragen ook ruimte. Wij vinden dat het belang van dit gebied een gemeenschappelijke stem moet hebben. Het platform Eemland300 wil zo’n stem zijn.

Het platform Eemland300 is ontstaan uit een streekconferentie die Natuurmonumenten heeft geïnitieerd en georganiseerd. Op zaterdag 25 november 2017 kwamen 375 deelnemers uit de regio bij elkaar in Eemnes. Bewoners, recreanten, overheid, boeren en vertegenwoordigers van andere bedrijven gingen actief met elkaar in gesprek over hun dromen, zorgen en wensen voor het landschap. In de daaropvolgende bijeenkomsten gingen ruim 100 deelnemers actief aan de slag met een plan voor het landschap van de Eempolder.

Deze 100 deelnemers hebben zich gegroepeerd in zes werkgroepen: gebiedsvisie, landschap, nationaal park, educatie, samenwerkingsverband, agrarisch natuurbeheer, overheid en korte kringloop. Na drie bijeenkomsten van deze groepen is begin juli een regiegroep actief geworden. Alle trekkers van de werkgroepen en hun secondanten hebben de taak op zich genomen de verschillende initiatieven te bundelen en op elkaar af te stemmen.

Videoverslag Eemland300

Bekijk het videoverslag van de Eemland300. Deze wordt gevolgd door de video “Hart voor de Streek”, waarin bewoners vertellen over hun dromen voor het gebied.

Snel naar de werkgroepen

Geen lichtreclame langs de A1

De Gemeenteraad van Baarn heeft de vergunningaanvraag om een reclamezuil langs de A1 op te richten afgewezen. De aanvrager heeft  tegen dit voornemen van de gemeenteraad een bezwaar ingediend. De raad zal een oordeel geven over dit bewaar en neemt vervolgens...

Zonnepark Bunschoten

Oorspronkelijk wilde Begro, de initiatiefnemer voor een zonnepark van ongeveer 10 ha, een vergunningaanvraag in december indienen bij de gemeente Bunschoten. Samen met Soest, Amersfoort en Baarn gaat de gemeente Bunschoten een regionale energie...

Bunschoten moet een MER maken

De provincie Utrecht heeft de bezwaren van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) gehonoreerd. Er zal een MilieuEffect Rapportage gemaakt moeten worden voor het beoogde bedrijventerrein aan de Bisschopsweg in Bunschoten. De NMU heeft ernstige bezwaren tegen het...

ings.

Relevante links

Nieuwjaarsbijeenkomst IVN Eemland op 19 januari 2019 om 15 uur

Collectief Eemland: Vereniging van Boeren en Bewoners werkt aan behoud van het eeuwenoude cultuurlandschap

De Stichting Geopark Utrechtse Heuvelrug ziet Eemland als heuvelrugnoord

Culturele en landschappelijke parels verbonden door de Eem: Het Eemsnoer

Op de site van de Natuur en Milieufederatie Utrecht veel nieuws en actualiteiten (https://www.nmu.nl/nieuws/)