Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland 300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 - open voor natuur en landbouw

 

meld je aaan als lid

Versterk het Eemlandschap!

Eemland is een uniek, open landschap waar bewoners en boeren elke keer weer van genieten. De Eem is drager van dit gebied met een natuurlijke, economische en recreatieve functie. Door allerlei ontwikkelingen staan de flanken in dit gebied onder druk: woningbouw, wegaanleg en niet-agrarische bedrijven vragen om ruimte. De Vereniging Eemland300 wil de openheid van dit gebied handhaven en versterken. De uitwerking van onze ambitie vindt u in het Kortbestek.

Eemland300 is ontstaan uit een streekconferentie die Natuurmonumenten heeft geïnitieerd en georganiseerd. Op zaterdag 25 november 2017 kwamen 375 deelnemers uit de regio bij elkaar in Eemnes. Bewoners, recreanten, overheid, boeren en vertegenwoordigers van andere bedrijven gingen actief met elkaar in gesprek over hun dromen, zorgen en wensen voor het landschap. In de daaropvolgende bijeenkomsten zijn ruim 100 deelnemers actief aan de slag gegaan met een plan voor het landschap van de Eempolder. Een en ander is vastgelegd in de gebiedsvisie, die op 7 maart 2019 in een bijeenkomst van 100 personen is aanvaard. De gebiedsvisie is hier te downloaden.

    In mei 2020 heeft de vereniging de ANBI-status van de belastingdienst verkregen. Dit betekent dat eventuele giften belastingvrij gedaan kunnen worden.

 

Nieuws

De Grutto op de film

Op 7 juli 2022 gaat de film Grutto in première. De film zal daarna in meerdere bioscopen in het land te zien zijn. Ruben Smit, de maker van de film, raakt volgens hem de grotere thema's zoals klimaatverandering en  het verlies aan biodiversiteit. Daarom gaat Ruben...

Maak Eemland mooier

Het wordt nu serieus werken om het landschap natuur, water en klimaat aan te pakken en te verbeteren. De minister van Landbouw wil samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze drie opgaven geintegreerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)...

Meer dan stikstof

Kranten en andere media hebben het stikstof en de ondergang van de boerderijen uitgebreid aangekondigd. Maar als je de stukken en de presentaties van de ministers leest of hoort, krijg je een ander beeld.  Op een conferentie van Natuurmonumenten in Amersfoort heeft...

“Het valt best mee met nestberoving”

Volgens een artikel in de AD heeft de Utrechtse rechter vrijstelling gegeven voor het schieten op vossen. En wel in het broedseizoen. De boeren en vogelliefhebbers maken al protest sinds februari. Ondanks een verbod van de provincie heeft de rechter dit verworpen. Zij...

Excursie Waaien

Met ruim 20 deelnemers hebben wij vrijdagavond 13 mei een leerzame excursie in de Waaien mee gemaakt. De leiding en informatie verzorgden Kees de Heer landschapsgids een minicursus landschapslezen en Nelleke Bary: natuurgids  vertelt over de weidevogels. In de...

Activiteiten

De Grutto op de film

Op 7 juli 2022 gaat de film Grutto in première. De film zal daarna in meerdere bioscopen in het land te zien zijn. Ruben Smit, de maker van de film, raakt volgens hem de grotere thema's zoals klimaatverandering en  het verlies aan biodiversiteit. Daarom gaat Ruben...

Regiegroep 27 juni

Op maandag 27 juni vergadert de regiegroep Eemland300. De vergadering begint om 19.30. De agenda is het uitwerken van de Algemene Vergadering van 22 juni.

Beelden en geluid debat biodiversiteit

Op dinsdag 16 november 2021 hebben ongeveer 20 belangstellende inwoners van Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Blaricum en Baarn contact gevonden met een zoom-bijeenkomst van Eemland300. Thema: het vergroten van de biodiversiteit, en in het bijzonder het verzorgen en vermeerderen van de weidevogels in de Eempolders. 

Tussen Bunschoten en Eemnes nestelen en fourageren veel weidevogels. De grutto is de ambassadeur voor het gebied Eemland. De weidevogels genieten van het water, van de dras-plas projecten van de boeren. de insecten die erop af komen en de wormen die in de grond bivatteren, zijn prettig voedsel voor de vogels. Dit goede nieuws heeft Gert-Jan Elbers aan leden en belangstellenden van Eemland300 dinsdagavond gebracht. Zijn presentatie is te zien op:

 

Vervolgens heeft Walter Jaaltink verhaald hoe hij in het Kromme Rijn gebied het landschap mooier heeft gemaakt. Hij is landschapscoördinator voor de zes gemeenten (Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist, De Bilt, Houten en Utrechtse Heuvelrug) rond de Kromme Rijn. Om het landschap mooier te maken zijn drie activiteiten ondernomen: herstel van de landschapselementen door lokale producten te introduceren, herstel en aanleg van kleine landschapselementen, en uitvoering van Beeldeals (in samenwerking met Triodosbank) waar bloemenzaden, graskruiden, bermbeheer, voorlichting bloeiende windsingels en heggen aanleggen als activiteit zijn ondernomen. Zijn presentatie is te zien op:

https://youtu.be/VNsPQc05RpE